Werkzaamheden in uw wijk

Beste meneer, mevrouw,

De gemeente Tynaarlo werkt de komende jaren aan een toekomstbestendige wijk Westlaren. De riolering wordt vervangen en er komt een nieuw netwerk van kabels en leidingen. Daarom starten de nutsbedrijven met het vernieuwen, omleggen en verzwaren van kabels en leidingen. Baas B.V. voert deze werkzaamheden voor Enexis Netbeheer en WMD uit. In deze brief geven we u hierover meer informatie.

Wanneer beginnen onze werkzaamheden?
Vanaf 30 oktober 2023 gaat het project van start. De werkzaamheden in de wijk duren in totaal ongeveer 52 weken. Omdat het een groot project is, delen we dit op in fases. We starten in fase 1 en 2. Dit tracé ziet u op de achterkant van deze brief (rode lijn). Deze werkzaamheden duren in totaal tot begin april 2024. De planning is onder voorbehoud. In fase 1 en 2 volgen de werkvakken elkaar op. We zijn dus niet in alle straten tegelijk aan het werk. Let op de aankondigingsborden en volg de Pylon app om op de hoogte te blijven.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon stroom, water en gas blijven gebruiken. Op een gegeven moment zetten we de nieuwe leidingen over op uw adres. Daarvan krijgt u op tijd een bericht. Ook is er verkeershinder. Dit geven we met borden aan. Omdat we de werkzaamheden combineren, is de overlast beperkt. Om de sleuf niet lag open te laten, wordt deze dicht gestraat en later weer open gemaakt. Dit heeft te maken met de verschillende werkwijze voor elektrisch, water en gas. Het lijkt omslachtig, het is echter de beste en veiligste manier om ons werk uit te voeren.

Vervangen aansluiting Bij een aantal panden vernieuwen we de aansluiting en halen we de oude weg. Deze bewoners krijgen tijdig bericht, als we in de tuin aan de slag gaan. Datum 23 oktober 2023 Referentie 2310-1863 v0.1 Status Blad 2 van 2

Bereikbaarheid van uw woning of pand
Om ons werk veilig uit te voeren, zetten wij ons werkgebied af en plaatsen we omleidingsborden. Het kan zijn dat uw pand soms wat moeilijk bereikbaar is. We maken de sleuven ’s avonds en in het weekend zoveel mogelijk dicht, voor de veiligheid. Zo beperken wij de overlast voor u. Helaas is dit niet altijd mogelijk, daarvoor vragen wij uw begrip. Komt u onoverkomelijke problemen tegen? Neem dan contact met ons op.

Huisvuil
In overleg met de gemeente is er tijdens de werkzaamheden een alternatieve locatie om uw huisvuil te laten ophalen. Hou hiervoor de borden en Pylon app in de gaten als we in uw staat aan de slag zijn.

Blijf op de hoogte
Graag houden we u op de hoogte van de werkzaamheden door middel van onze omgevingsapp Pylon. Scan de QR-code met uw telefoon om de app te installeren.

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden? In de bijlage staat al veel informatie. Volg de Pylon omgevingsapp voor u de laatste nieuwtjes en voortgang. Wilt u iemand persoonlijk spreken? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Bianca Gerssen via telefoonnummer 06 – 5195 3737 of per mail via omgevingnoord@baasbv.nl. Voor vragen over de uitvoering neemt u contact op met ondergetekende via telefoonnummer 06-1223 2939 of per mail via g.schmitz@baasbv.nl. Met vriendelijke groet,

Baas B.V.
G.H. Schmitz
Uitvoerder